Ahol a kicsik nagyokat alkotnak
Kétnyelvű oktatás

Óvodánkban biztonságos, mindenféle kötelezettségtől mentes környezetet biztosítunk a gyermekek részére, ezért az angol nyelvi programban való részvétel nem kötelező - ugyanakkor megvan a lehetősége arra, hogy ismerkedjen a nyelvvel játék közben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan nyelvfejlesztési módszert választottunk, amely motiválja, nem pedig kényszeríti a gyermekeket az angol nyelv irányába. Az angol nyelvfejlesztés így védett, biztonságos és barátságos módon történik. Egy másik előnye ennek a módszernek az, hogy a gyerekek önkéntesen választják az angol foglalkozásokon való részvételt, ezért jobban motiváltak, és végső fokon eredményesebbek. Az angol nyelvű foglalkozások érdekes, izgalmas, gyakran humoros tevékenységeket tartalmaznak. A légkör stressz mentes és oldott, senki nem kap megrovást a nyelvi hibákért, ellenkezőleg: minden egyes erőfeszítést bíztatással jutalmaz a célnyelvi pedagógus. Egészében véve, az angol nyelvi program a hagyományos, forma-és szabályorientált megközelítés helyett a tartalmat, az üzenetet középpontba helyező nyelvelsajátításon alapul.