Ahol a kicsik nagyokat alkotnak
Ahol mi segítünk

A szülők egyéni figyelemben részesülnek, törekszünk gyermekük nevelésében támogatást nyújtani.

Elősegítjük a gyermek érzelmi fejlődését és ösztönözzük a másság elfogadását.

Beszoktatás időtartama a gyermektől és a szülőtől függ.

 • Kiemelt figyelmet fordítunk a személyre szabott bánásmódra.
 • Tiszteletben tartjuk a játék különleges varázsát, sajátos világát, misztikumát.
 • Játékon keresztül fejlesztünk, adunk át ismereteket óvodásainknak.
 • A tanulás folyamatosan átszövi a gyerekek egész napi tevékenységét (ének-zene, mese-vers, vizuális tevékenység, matematika, mozgás)
 • Iskola előkészítő, játékos komplex fejlesztés.
 • Pedagógusok speciális szakmai felkészültsége, személyi alkalmassága, játszani tudó, játékot értő főiskolai végzettségű óvodapedagógusok.
 • Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens segíti.
 • Integráció – elősegítjük a gyermekek előítéletektől mentes, nyitott, a másságot elfogadó attitűdjének kifejlődését.
 • Rendszeres gyermekorvosi, védőnői ellenőrzés.
 • Az egészséges táplálkozás szokásait igyekszünk követni.
 • Szoros napi kapcsolat a családdal (ha kell, nevelési helyzetekben segítünk, tanácsot adunk) – számunkra a szülő egyenrangú partner.